Stichting Peter Tazelaar

De Grote Tazelaar is een uitgave van Stichting Peter Tazelaar. Deze stichting is op 5 mei 2008 in het leven geroepen en heeft als doelstelling het uitdragen van het gedachtegoed van Peter Tazelaar, door het voor het voetlicht brengen van geschiedenissen, die getuigen van individueel handelen - ten koste van zichzelf - met als doel het verdedigen of verwerven van vrijheid, ongeacht nationaliteit of taal.

Stichting Peter Tazelaar tracht haar doel te verwezenlijken door het ondersteunen van publicaties, onderzoek en verspreiding via multi-media (het gedrukte woord, Internet, film, radio en televisie) bedoeld voor een groot publiek en waarbij de onderwerpen vanuit "human interest" gekozen worden en betrekking hebben op West-Europa in de twintigste eeuw.

Indien u de doelstellingen van de Stichting Peter Tazelaar zou willen ondersteunen kunt u een donatie overmaken op Giro 5389372 te name van Stichting Peter Tazelaar in Den Haag.